GEDRAGSCODE

Deze gedragscode bepaalt en communiceert de verbintenis van de gemeenschap om een aantal normen en verplichtingen na te leven die van het atelier en de opleiding een vriendelijke en gastvrije omgeving moeten maken.

Onderstaande lijst voorschriften is integraal overgenomen van de Richtlijnen voor Samenwerking (korte versie) van Constant vzw.

Deze richtlijnen stellen geen harde grenzen. Ze buigen en bewegen maar tegelijkertijd moeten ze houvast bieden wanneer nodig. De tekst wordt voortdurend bijgesteld om open te staan voor correcties en verandering.

Deze overname is een eerste versie die binnen de context van mediakunst gehanteerd kan worden. Misschien zijn er wel snel aanpassingen nodig en is er de noodzaak om te reflecteren wat in het atelier urgent en essentieel is. De onderwijscontext verschilt namelijk met die van een kunstenorganisatie als Constant vzw. We nodigen jullie van harte uit om commentaren, bedenkingen, instructies, verwachtingen en codes hier achter te laten.

Mediakunst docenten, onderzoekers, medewerkers, studenten en bezoekers:

 • Weigeren en ontmantelen racisme, queer antagonisme, validisme, leeftijdsdiscriminatie en andere vormen van onderdrukking.
 • Geven ruimte aan anderen: Zowel fysiek, emotioneel als conceptueel.
 • Respecteren andere levens, aanwezig of niet, menselijk of niet.
 • Dragen zorg voor hun fysieke en digitale omgeving.
 • Vermijden voor anderen te spreken.
 • Proberen niet te oordelen.
 • Nemen de tijd om te luisteren.
 • Vragen voordat ze iets veronderstellen.
 • Verwelkomen meervoudige methodes om te (ont)leren en om kennis, informatie en ervaring uit te wisselen.
 • Accepteren en waarderen verschil, verschillende snelheden en standpunten, opvattingen, ervaringen, achtergronden, referenties, behoeften en grenzen.
 • Erkennen dat woorden en uitspraken verschillende betekenissen en consequenties hebben voor verschillende mensen.
 • Letten op taalverschillen. Dit is een meertalige omgeving.
 • Vragen expliciet om toestemming voordat ze foto’s, video, audio of andere opnames via commerciële platvormen verspreiden.
 • Weten dat het toepassen van deze richtlijnen gemakkelijker gezegd is dan gedaan.
 • Intimidatie is onaanvaardbaar

Er werd door KASK & Conservatorium een kader opgesteld m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Meer info over dit kader, contact gegevens van de ombudspersonen binnen de school en in het werkveld vind je hier terug.

Andere Code of Conduct voorbeelden: